Câu chuyện đẹp !

Bạn đã nghỉ hưu, mấy năm nay rồi. Con gái cùng các bạn góp vốn thành lập công ty, rảnh rỗi nên đến phụ con mình. Nhiệm vụ của bạn là giao hàng cho khách, thi thoảng giúp công ty trong việc sắp xếp hàng hoá, tư vấn các thủ tục cần thiết, liên quan đến việc kinh doanh. Công ty mới hoạt động, nhưng công việc trông cũng thuận lợi. Thấy vậy cũng mừng cho con mình và các bạn nó.