17/1/1960-Đồng khởi Bến Tre: 62 năm đội quân tóc dài Việt Nam bách chiến bách thắng

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre- Đặc biệt là bà Nguyễn Thị Định, họp tại xã Tân Trung, quyết định: "phát động một tuần lễ toàn dân đồng khởi, diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn" và quyết định khởi nghĩa thống nhất từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Điểm đột phá tại cù lao Minh (gồm 3 huyện Minh Tân, Mỏ Cày, Thạnh Phú), điểm chính ở Mỏ Cày.