Chiêng với người Mường tỉnh Hòa Bình  

Âm nhạc dân gian của người Mường tỉnh Hoà Bình rất phong phú và đa dạng, được phân ra thành hai mảng: dân ca và dân nhạc. Để trình bày các giai điệu trong dân nhạc của người Mường, họ thường sử dụng nhiều loại nhạc cụ hoà với nhau.