Vĩnh Phúc: Từ hương ước cũ góp phần xây dựng hương ước mới trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Sau đây là tham luận của ThS. Nguyễn Quỳnh Anh - Biên tập viên chuyên trang Trí thức trẻ của Báo Tổ quốc "Từ hương ước cũ góp phần xây dựng hương ước mới trên địa bàn huyện Vĩnh Tường" tổ chức ngày 22/08/2022, nhân kỷ niệm “ 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822-2022)”.