Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Kỳ 17)

PGS TS Cao Văn Liên

06/05/2024 06:07

Theo dõi trên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Điện Biên – Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2022.

Kỳ 17.

  Đại tướng nói:

- Vậy lực lượng ta huy động vào đây thứ nhất là Đại đoàn 312, Đại đoàn 316, Đại đoàn công binh, pháo binh 351, chi viện pháo và cối cho hai Đại đoàn trên. Về chi tiết Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội nào tham gia giao cho Ban chỉ huy các Đại đoàn trên phân nhiệm cụ thể. Thời gian bắt đầu cuộc tấn công đợt 2 của chiến dịch là 8 giờ tối ngày 30 tháng 3 năm 1954.

  Họp Bộ chỉ huy chiến dịch xong, Đại tướng cầm máy gọi:

-A lô, tôi Võ Nguyên Giáp đây, cho tôi gặp đồng chí Lê Trọng Tấn.

-A lô xin chào Đại tướng, tôi Lê Trọng Tấn đây.

-Chào Đại đoàn trưởng, đồng chí nhận nhiệm vụ, Đại đoàn của đồng chí tấn công tiêu diệt cứ điểm E (Dominique 1), cứ điểm D1 (Dominique 2). Đồng chí có kế hoạch tác chiến cụ thể cho các Trung đoàn, đồng chí sẽ được Đại đoàn 351 yểm trợ về pháo binh. Ngày nổ súng là 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954.

-Tuân lệnh Đại tướng.

-Chúc Đại đoàn ta thắng lợi

-Cảm ơn Đại tướng.

  Đại tướng lại quay máy gọi Đại đoàn 316:

-A lô, tôi Võ Nguyên Giáp đây, cho tôi gặp đồng chí Lê Quảng Ba.

-Xin chào Đại tướng, tôi Lê Quảng Ba đây.

-Xin chào Đại đoàn trưởng, đồng chí nhận lệnh: Đại đoàn 316 của đồng chí có nhiệm vụ tấn công tiêu diệt các cứ điểm Eliane 1, tức C1, Eliane 4, tức C2, quan trọng nhất là Eliane 2, tức đồi A1. Đồng chí sẽ được Đại đoàn 351 pháo binh yểm trợ. Ngày nổ súng là 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954.

-Tuân lệnh Đại tướng.

-Chúc Đại đoàn ta thắng lợi.

-Cảm ơn Đại tướng.

  Đại tướng lại quay máy gọi Đại đoàn 351:

-A lô, ai đấy ạ?

-Tôi Võ Nguyên Giáp đây.

-Xin chào Đại tướng, tôi Đào Văn Trường đây.

-Đại đoàn đồng chí có nhiệm vụ chi viện pháo cho Đại đoàn 312, Đại đoàn 316 tấn công tiêu diệt các cứ điểm ở Đominique và Eliane. Giờ tấn công là 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954.

-Tuân lệnh Đại tướng.

  Nhận lệnh, các Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 Vũ Lăng, thuộc Đại đoàn 316, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An thuộc Đại đoàn 316, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209 Hoàng Cầm thuộc Đại đoàn 312, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 Quang Tuyến thuộc Đại đoàn 312 điều bộ đội ra tuyến tập kết. Đại đoàn trưởng công binh-pháo binh 351 Đào Văn Trường gọi cho Trung đoàn trưởng pháo cao xạ Lê Văn Tri:

-A lô, Tôi Đào Văn Trường đây.

-Xin chào Đại tá, tôi Lê Văn Tri đây.

-Đồng chí nhận lệnh, Trung đoàn của đồng chí sẵn sàng bắn vào máy bay địch, hỗ trợ cho các đại đoàn quân ta tấn công cụm cứ điểm phía đông. Giờ tấn công của bộ binh là 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954.

-Xin tuân lệnh Đại tá.

 Đào Văn Trường lại quay máy gọi Trung đoàn trưởng Trung đoàn pháo binh 237:

-A lô, tôi Đào Văn Trường đây, đồng chí nghe lệnh.

-Tôi xin nghe, báo cáo Đại tá.

-Vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, đồng chí cho bắn pháo vào cụm cứ điểm phía đông của Pháp hỗ trợ cho bộ binh các Đại đoàn tấn công.

-Tuân lệnh Đại tá.

  Đúng 20 giờ đêm 30 tháng 3, Trung đoàn pháo binh 237 thuộc Đại đoàn 351 nã pháo mở đầu trận đánh, tiếng nổ vang như sấm trút lửa xuống các cụm cứ điểm Dominique, Elliane, pháo Việt Nam áp chế pháo binh Pháp, tiêu diệt lực lượng cơ động của Pháp ở phía đông Mường Thanh. Ở cao điểm Eliane 1, tức C1, Tiểu đoàn 215, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 đã hoàn thành mở cửa, phá tan bãi mìn và dây thép gai. Trung đoàn trưởng Vũ Lăng ra lệnh:

-Xung phong.

  Bộ đội xông lên dưới làn đạn dày đặc của địch. Sau 10 phút, Đại đội 38 đã chiếm được lô cốt ở mõm Cột Cờ và cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” lên Sở chỉ huy C1 (Eliane 1). Trong nắng ban mai lá cờ đỏ thắm tung bay như vẫy gọi các chiến sĩ trên toàn mặt trận. Quân Pháp lui về Eliane 10, Eliane 12 ở phía tây C1. Quân đội nhân dân Việt Nam tràn sang dùng lựu đạn, lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch. Trong 45 phút, Đại đội 140 thuộc Tiểu đoàn 1/4ERTM của Pháp bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống.

  Đại đội 35 đánh vào C2 chiếm 11 lô cốt và các ụ súng. Tuy nhiên hỏa lực Pháp rất mạnh, thương vong nhiều, Đại đội 35, Tiểu đoàn 215 quay về giữ C1.

Tại cụm cứ điểm Dominique, phía bắc Eliane, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 do Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm chỉ huy tấn công tiêu diệt D1 (Domnique 2). Hoàng Cầm sử dụng Tiểu đoàn 166 và 154 xung trận. Sau đợt pháo dồn dập của pháo binh ta dội vào căn cứ D1 của địch, Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm ra lệnh:

-Xung kích mở cửa.

-Tuân lệnh.

  Chỉ 5 phút, xung kích phá xong ba hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Trung đoàn trưởng ra lệnh:

-Xung phong tiêu diệt cứ điểm D1.

-Tuân lệnh.

  Tiểu đoàn xông lên chia cắt quân Pháp ra từng tốp mà tiêu diệt. Trong khi đó tiểu đoàn 154 bị hỏa lực Pháp không chế, 1 giờ sau mới vào được cứ điểm. Viên Đại úy Garande chỉ huy Tiểu đoàn III3eRTA bị vây chặt nhưng kiên quết đánh trả. Sau 2 giờ chiến đấu, Tiểu đoàn 154, 166 làm chủ D1 ở cụm Dominique.

  Tại cao điểm E (Dominique), pháo của Đại đoàn 351 bộ đội Việt Nam bắn tiêu diệt Đại đội lính của Tiểu đoàn 111 3eRTA và Đại đội của Tiểu đoàn 5eBPVN của Pháp. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 Quang Tuyến ra lệnh:

-Cửa đã mở, Tiểu đoàn 16 và Tiểu đoàn 428 xung phong.

  Bộ đội hai mũi ào ạt xông lên và chiếm được cứ điểm E lúc 20 giờ 45 phút.

  Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn ra lệnh:

-Đồng chí Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm điều Tiểu đoàn 130 tấn công sang D2 (Dominique 3).

  Tiểu đoàn 130 tiến đánh D2, các đơn vị ở cứ điểm E cùng tiếp sức tấn công. Cuộc chiến đấu giằng co cho đến khi trời sáng.

 Tại đồi A1 (Eliane 2), Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 Nguyễn Hữu An ra lệnh:

-Pháo của Trung đoàn bắn vào A1.

  Các khẩu pháo gầm lên như sấm sét. Khi cửa mở, Nguyễn Hữu An ra lệnh:

-Tiểu đoàn 149 và Tiểu đoàn 251 chia hai mũi xông lên.

 Bộ đội xông lên dưới hỏa lực dày đặc của Pháp. Quân Pháp chia thành 3 tuyến phòng ngự A1, tuyến bên ngoài sườn đồi, tuyến thứ hai cao hơn và tuyến đỉnh đồi là sở chỉ huy có hầm ngầm kiên cố, chiến hào và lô cốt ngầm dày đặc. Quân đội nhân dân Việt Nam tổn thất nặng mới chiếm được nửa phía bắc đồi A1. Nguyễn Hữu An ra lệnh:

-Tiểu đoàn 255 xung trận.

  Tiểu đoàn 255 nhiều lần xung phong lên nhưng tổn thất phải dừng lại.  Nguyễn Hữu An ra lệnh tiếp:

-Lực lượng dự bị tấn công.

  Lực lượng dự bị xung trận nhưng tổn thất do hỏa lực ở hầm ngầm bí mật của địch bắn ra nên không thành công. Tại Tổng hành dinh ở Mường Phăng, Đại tướng gọi cho Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312:

-A lô, tôi Võ Nguyên Giáp đây.

-Chào Đại tướng, tôi Lê Trọng Tấn đây.

-Các đồng chí khẩn trương phòng ngự những cao điểm đã giành được là D1, C1, E và một nửa đồi A1, chuần bị đánh địch phản kích, kiên quyết không cho chúng chiếm lại.

-Tuân lệnh Đại tướng.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Kỳ 17)" tại chuyên mục Nghiên cứu. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com