Tháp nước Hàng Đậu

Đến tận bây giờ vẫn có người nhầm lẫn gọi là Bốt Hàng Đậu.