Chuyện về người Sư đoàn trưởng khôn khéo tạo vỏ bọc, thoát khỏi hoả ngục trở về đội ngũ

Quả thật, đó là một sĩ quan Quân giải phóng (QGP) cỡ bự bởi ông chính là Thượng tá Trần Văn Trân - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 của Bộ Tư lệnh Miền.