Đi trong mùa vải chín

Cây vải như mâm xôi, với sắc quả vàng tươi, pha nét đỏ hồng trên tán lá xanh. Lên thuyền, đi theo dòng sông Hương thơ mộng, thuộc địa phận các xã khu Hà Bắc, thì ta như lạc vào vùng miệt vườn với cơ man cây và quả.