Gia Lai sẽ có thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.