Văn hóa tín ngưỡng Thờ Mẫu gắn bó với chàng trai trẻ từ thuở ấu thơ

Ở thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có bản Điện “Anh Linh Điện”, Đồng thầy Trần Trung Hiếu cũng được  nhiều người biết đến là chủ nhang bản điện.