Thứ giấm chua đáng sợ

“Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng”. Chắc là nhiều người còn nhớ câu thơ này. Đây là lời của nàng Kiều trong đoạn đối đáp với Thúc Sinh.