GS Vũ Khiêu: Tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng nghỉ cho văn hóa dân tộc

15:24 27/06/2024

Sống 105 tuổi đời (1916 - 2021), khi tròn bách niên vẫn khỏe mạnh, anh minh, Giáo sư (GS), Anh hùng Lao động Vũ Khiêu bước vào đội ngũ không nhiều lắm những người xưa nay cực hiếm, với nhiều hy vọng và khát vọng.