36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 17)

PGS TS Cao Văn Liên

04/12/2022 06:06

KỲ 17

SỰ KIỆN 18: QUÂN XÂM LƯỢC THANH VÀO THĂNG LONG (CUỐI 1788 - ĐẦU 1789)

Sau khi quân Tây Sơn rút đi, Bắc Hà và Thăng Long rối loạn. Trịnh Bồng con Trịnh Giang nổi dậy về Thăng Long, lập lại Phủ chúa, uy hiếp vua Lê Chiêu Thống. Nguyễn Huệ sai Nguyễn Hữu Chỉnh ra kinh đô giết Trịnh Bồng. Diệt xong Trịnh Bồng, Chỉnh mưu phản nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm, phò mã Tây Sơn đem 2 vạn quân ra Thăng Long diệt Chỉnh. Diệt xong Chỉnh, Nhậm lại làm phản. Tháng 4 năm 1788 Nguyễn Huệ từ Phú Xuân đi chỉ 10 ngày ra Thăng Long đang đêm vào dinh thự giết chết Vũ Văn Nhậm mà sáng hôm sau cả kinh thành mới biết Nguyễn Huệ đã có mặt ở Thăng Long.

dien-kinh-thien-002-1670051656.jpg
Điện Kính Thiên Năm 1886. Nguồn: vi.wikipedia.org

 

 Những biến cố dồn dập ở Thăng Long khiến vua Lê Chiêu Thống, một vị vua hèn nhát hoảng sợ, khi quân Tây Sơn chưa đụng đến ngai vàng nhưng bỗng nhiên Thống bỏ nước mà chạy sang cầu cứu nhà Thanh can thiệp. Việc đem quân sang xâm lược là chủ định của nhà Thanh, nhưng Thống được ghi đậm nét vào lịch sử là vị vua bán nước. Như vậy năm 1789, nhà Hậu Lê chấm dứt sau 361 năm trị vì với 24 đời vua: Vua đầu là Lê Thái Tổ (1428-1433) còn lại 23 vị vua sinh ra và trưởng thành  ở Thăng Long. Đây là dòng họ trị vì lâu nhất và nhiều đời vua nhất ở Thăng Long:

-Lê Thái Tông (1434-1442), ở ngôi 8 năm.

-Lê Nhân Tông (1443-1459),------- 16 năm.

-Lê Thánh Tông (1460-1497)------37 năm.

-Lê Hiến Tông (1497-1504)----------7 năm.

-Lê Túc Tông (6-1504…….11-1504)

-Lê Uy Mục (1505-1509)-------------4 năm.

-Lê Tương Dực (1510-1516)---------6 năm.

-Lê Chiêu Tông (1516-1522----------6 năm.

-Lê Cung Hoàng (1522-1527)---------5 năm (kết thúc thời kỳ Lê Sơ: 1428-1527).

-Lê Trang Tông (1533-1548)---------5 năm ( Mở đầu thời Lê Trung Hưng).

-Lê Trung Tông (1548-1566)--------18 năm.

-Lê Anh Tông (1566-1573)-----------7 năm.

-Lê Thế Tông (1573-1599)-------------26 năm.

-Lê Kính Tông (1600-1619)----------19 năm.

-Lê Thần Tông (1619-1643)----------24 năm.

-Lê Chân Tông (1643-1649)----------  6 năm.

-Lê Huyền Tông (1650-1671)---------21 năm.

-Lê Gia Tông (1672-1675)--------------3 năm.

-Lê Hi Tông (1676-1704)--------------28 năm.

-Lê Dụ Tông (1705-1728)--------------23 năm.

-Lê Thuần Tông (1729-1735)-----------6 năm.

-Lê Ý Tông (1735-1740)----------------5 năm.

-Lê Hiển Tông (1740-1786)------------46 năm

-Lê Chiêu Thống (1787-1789)-----------2 năm.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 17)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn