Tuyên Quang: Lâm Bình phòng, chống cháy rừng trong mùa nắng nóng

Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã chủ động các phương án phòng chống, ứng phó, nhằm hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyên .