Hành trình đưa điện gió lên Tây Nguyên

  Dự án nhà máy điện gió Ea Nam (huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) có công suất thiết kế 400 MW, có quy mô 84 trụ gió, kết hợp hệ thống 1,2km đường dây 500 KV cùng hệ thống mạng...