Đồng Nai: Dự kiến năm 2023, xuất khẩu trên 500.000 tấn chuối tươi

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay đã xuất khẩu trên 200.000 tấn chuối. Trong năm 2022, tỉnh này đã xuất khẩu trên 400.000 tấn chuối tươi.