Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Lê Mơ

03/04/2024 09:57

Theo dõi trên

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang được triển khai sâu rộng, hiệu quả đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân

Vĩnh Phúc hiện đã có 100% xã đạt chuẩn NTM theo quy định giai đoạn 2021-2025; 34 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 177 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Có được những kết quả trên là nhờ Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, “khơi” sức dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Các cấp, ngành, địa phương trên toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chính họ.

binh-duong-1712112949.jpg

Các tuyến đường thôn, ngõ xóm của xã nông thôn mới nâng cao Bình Dương (Vĩnh Tường) luôn xanh, sạch, đẹp nhờ sự chung tay, góp sức của người dân. Ảnh: Dương Chung

Đồng thời, triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong triển khai các công việc, đảm bảo công khai, minh bạch; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, vận động.

Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 4.450 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó người dân đóng góp gần 230 tỷ đồng.

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM thông minh, 35 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 27 thôn đạt chuẩn thôn thông minh.

Để đạt được mục tiêu trên, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tạo điều kiện để người dân và cộng đồng tham gia giám sát các nội dung thực hiện chương trình; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu…

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Tại huyện Vĩnh Tường, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp và vai trò chủ thể của nhân dân để từng bước hoàn thiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

vinhtuong-1712113025.jpg

Nông thôn mới nâng cao xã Bình Dương (Vĩnh Tường) hôm nay. Ảnh: Dương Chung

Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện là hơn 3.900 tỷ đồng, trong đó có hơn 739 tỷ đồng huy động từ người dân và cộng đồng.

Tại nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu như thôn Bình Trù, xã Cao Đại có 100% hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, nhân dân tích cực xây dựng mô hình “3 sạch”, trồng các tuyến đường hoa; gia đình bà Trương Thị Hòa, thôn Cao Xá, xã Cao Đại ủng hộ hơn 400 triệu đồng cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa và khu vui chơi của thôn, đồng thời vận động các cá nhân trong và ngoài xã ủng hộ 1,8 tỷ đồng xây dựng bể bơi xã Cao Đại…

Nhân dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị canh tác; tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, giá trị kinh tế cao, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả… từng bước nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện nay, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí để sớm được công nhận là xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được UBND xã chú trọng triển khai nhằm vận động sự tham gia, hưởng ứng, huy động các nguồn lực trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu Đỗ Hải Trường cho biết: “Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại Liên Châu luôn nhận được sự chung tay, đóng góp thiết thực của nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã là hơn 260 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn vốn từ nhân dân hơn 22,4 tỷ đồng".

Không chỉ đóng góp kinh phí, người dân còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường, vẽ tranh tường để xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp; hiến đất mở rộng đường và thiết chế văn hóa…

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu" tại chuyên mục Nông nghiệp - Nông thôn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn