Hưng Yên: Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 3

Sáng ngày 23/11/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể...