Hồi ký chiến tranh: Chuyện giờ mới kể

Tôi từng đóng quân ở nhiều nơi, ở nhiều gia đình dân, ở đâu tôi cũng được gia đình chủ nhà quý mến và tôi cũng rất mến yêu gia đình chủ nhà. Nhưng trong bài viết này, tôi chỉ nói về một gia đình ở thôn Nông Trang, xã Xuân Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, bởi gia đình chủ nhà có nhiều ấn tượng rất tốt đối với tôi, mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên...