Sử thi Việt Nam (Kỳ 19)

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1qtnh1-1680245879.jpg

Tượng Quang Trung Nguyễn Huệ. Nguồn: Internet.

 

Kỳ 19.

Còn lại Phú Xuân

Ra đến sông Gianh quân Trịnh còn chiếm đóng.

Quân Tây Sơn bộ binh-cờ rợp bóng

Thủy quân chiến thuyền đầy pháo mạnh công thành.

Pháo binh trên mặt thành Phú Xuân quân Trịnh tan nhanh

Bộ binh Tây Sơn tiến vào công phá

Chỉ một đêm 2 vạn quân Trịnh tan rã

Ba cha con tướng Trịnh Hoàng Đình Thể trận vong

Quân Tây Sơn thế mạnh cuồng phong

Làm chủ Thừa Thiên Huế.

Thừa thắng quân Tây Sơn giải phóng Quảng Bình Đồng Hới

Giải phóng miền sông Gianh.

Toàn bộ Đàng Trong nghiệp bá đã thành

Tây Sơn hoàn toàn làm chủ.

Quân Tây Sơn mạnh như thác lũ

Đứng trước sông Gianh

Nội chiến phân tranh

Con sông này đã chia đôi đất nước

Như cơ thể bị cắt rời hơn 200 năm trước.

Nay phải thủ tiêu sự phi lý đau thương

Nguyễn Huệ quyết định tiến lên Bắc phương

Lập lại nền giang sơn thống nhất.

Bắc Bình Vương sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem 500 chiến thuyền ra chiếm Vị  Hoàng là vùng đất

Làm địa bàn cho đại quân tiến ra.

Tháng 7 năm 1786 cờ đỏ chói lòa

Mặt biển

500 chiến thuyền Tây Sơn như bay thẳng tiến

Với danh nghĩa diệt Trịnh phù Lê

Dân Bắc Hà đang sống trong thống khổ nặng nề

Hướng về Tây Sơn đại nghĩa.

Ngày 18 tháng 7 năm 1786  sông Luộc biến thành tử địa

Chôn vùi thủy binh nhà Trịnh tại đây.

Đại bác Tây Sơn khạc lửa đạn khiến trời đất lung lay

Bộ binh Trịnh trên bờ cùng tan vỡ.

Thăng Long mở toang cửa ngõ.

Chúa Trịnh Khải bỏ kinh thành chạy lên Sơn Tây.

Cờ thế sa tay

Trịnh Khải đường cùng tự sát

Quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long

Non sông

200 năm cắt chia nay liền một dải.

Cơ đồ nhà Trịnh 200 năm nay chiến bại

Sụp đổ tan tành.

Vua Lê Hiển Tông ra hoàng thành

Đón Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.

Huệ vô cùng giữ lễ

Vua tôi.

Khi vua Lê Hiển Tông xúc động bồi hồi

Cảm ơn Huệ đã phù Lê diệt Trịnh

Xã tắc điêu linh nay có lẽ quay về hưng thịnh.

Huệ đáp:thần là  dân áo vải ở ấp Tây Sơn

Vốn không màng danh lợi thiệt hơn.

Chỉ vì thời thế đảo điên phải dấy binh cứu dân qua nước sôi lửa bỏng.

Nhà Trịnh diệt vong nhanh chóng

Là nhờ hồng phúc của bệ hạ,nhà Lê.

Giang sơn thống nhất đi về

Thần không có chút công lao nào cả.

Vua không coi Huệ là người xa lạ

Cho Ngọc Hân công chúa kết hôn cùng Bắc Bình Vương.

Bắc Hà từ phố phường

Ngõ xóm thôn hương

Thanh bình trở lại.

Thế rồi Lê Hiển Tông tuổi già ra đi mãi

Băng hà.

Nguyễn Huệ đứng đầu chủ tế tang gia

Theo nghi lễ triều đình quốc tang nghiêm chỉnh.

Kế tục ngai vàng đã định

Dòng họ Lê chọn Lê Chiêu Thống đăng quang.

Ngọc Hân cũng chiều theo ý họ hàng.

Nhưng nàng cho Thống chỉ là một tên hèn nhát.

Trung ương Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc

Vốn đã ra chiếu cho Bắc Bình Vương

Không được mở chiến trường

Tiến quân ra miền Bắc.

Khi nghe tin Huệ không nghe lời Nhạc

Đã ra tới Đông Kinh

Nhạc nổi trận lôi đình

Cho rằng phải tự thân ra bắt Huệ về khống chế.

(Còn nữa)

CVL