Tuyên Quang: Xã Vinh Quang từ vùng quê nghèo trở thành địa phương có kinh tế phát triển khá

Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng quê nghèo trở thành địa phương có kinh tế phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
tru-so-lam-viec-xa-vinh-quang-chiem-hoa-1657726807.jpg
Trụ sở xã Vinh Quang được xây dựng khang trang

 

Trên chặng đường dài đó, có thể nhắc đến dấu mốc năm 2017, xã Vinh Quang được công nhận đạt chuẩn NTM và đến nay, xã được huyện Chiêm Hóa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Ông Phạm Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, cho biết: Với sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện, sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào.

Thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu với những yêu cầu nâng cao hơn về các tiêu chí, xã xác định đây là việc làm không dễ dàng. Song với quyết tâm hoàn thành được mục tiêu xây dựng xã NTM, Đảng ủy xã Vinh Quang đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này, trên cơ sở đó UBND xã xây dựng kế hoạch, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã phát động phong trào thi đua tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, thực hiện tốt các nội dung xây dựng xã NTM.

Về xã Vinh Quang hôm nay mới cảm nhận được những đổi thay tích cực trong diện mạo nông thôn qua những công trình hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp; nhiều mô hình kinh tế, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được hình thành giúp bà con nâng cao thu nhập, đời sống... Trên cơ sở tình hình thực tế, địa phương đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực rõ rệt, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chính quyền xã Vinh Quang tập trung hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, xã xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi vịt theo mô hình trang trại, từng bước giúp người dân thoát nghèo từng bước phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Đến đầu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47,47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 4,36%. Quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường tạo diện mạo cho nông thôn sáng - xanh - sạch đẹp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Sự đổi thay đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của người dân để chuyển hướng làm ăn hiệu quả, gắn với nhu cầu thị trường sản xuất hàng hoá. Tin tưởng, thời gian không xa nữa Vinh Quang sẽ là xã phát triển toàn diện, xây dựng làng quê giàu mạnh, văn minh đáng để sống và đáng để cho mọi người ghé thăm, học hỏi.