Kiên Giang: Triển khai “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024”.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai Kế hoạch “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024”.

3-kien-giang-1678462129-1685085079.jpg

Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành 

Các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 được tổ chức tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất từ ngày 24/5 đến tháng 01/2024 và “Tết Quân - Dân” năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024.

“Tết Quân - Dân” năm 2024 sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; chính sách đối với dân tộc, tôn giáo; chính sách quân đội và hậu phương quân đội; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,... Vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Đồng đội”, nhà “Mái ấm nông dân”; nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà “Nhân ái”,...; làm cầu, đường; xây dựng cổng chào ấp, xã; kéo điện thắp sáng đường quê; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

“Tết Quân - Dân” năm 2024 sẽ diễn ra hội thi gói, nấu bánh Tét và trang trí mâm ngũ quả; hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ; thi đấu bóng đá, bóng chuyền; tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp trực tiếp hoặc vận động Nhân dân ủng hộ kinh phí, vật chất, phương tiện, công cụ, có cách làm sáng tạo trong các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 sẽ được Uỷ Ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và giấy khen các cấp. Số lượng khen thưởng không quá 130 tập thể và cá nhân, trong đó, các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất không quá 110 tập thể và cá nhân; “Tết Quân - Dân” năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng không quá 20 tập thể và cá nhân.