Chén muối ớt...

Năm ấy, cuối hè cũng là lúc đợt thực tập vừa kết thúc, chúng tôi về lại trường các phòng ký túc xá của lớp đã có người ở đa phần anh em thực tập gần trường khu công nghiệp Hòa Khánh một số bạn thì về ôn thi, ký túc xá lại đông vui hơn mọi ngày khi có thêm nhiều bạn về lại trường.