Vĩnh Phúc: Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên địa bàn Vĩnh Tường

Sau đây là tham luận của Ths Tống Thị Bích Thủy - Phó trưởng khoa Xây Dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên địa bàn Vĩnh Tường” tổ chức ngày 22/08/2022, nhân kỷ niệm “ 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822-2022)”.