Khoai Tây ( phần bốn)

Những đứa trẻ thuộc thế hệ chúng tôi đã quen với một guồng quay công việc như vậy, buổi đi học, buổi đi làm. Mùa Đông đi học về đến nhà, cất cặp sách, ăn cơm vội vàng là lao ra đồng cùng cả nhà.