Nghệ nhân Dương Văn Lập: Cần tăng cường liên kết để phát triển bền vững ngành hoa lan Việt Nam

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 52 năm 2018 quy định hoạt động sản xuất kinh doanh Sinh Vật Cảnh là một trong 07 ngành phát triển nông thôn, ngành hoa lan đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia để phát triển bền vững ngày này thì cần tăng cường liên kết "5 Nhà".