Tản mạn về một thương hiệu, một doanh nhân Tâm - Tài - Trí - Dũng

Sau gần 5 năm, trở lại thăm Cổ phần S Furniture và doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn chúng tôi thêm một lần nữa ngạc nhiên về sự trưởng thành của một thương hiệu, một doanh nhân Tâm - Tài - Trí - Dũng.