Sao không trao nhau yêu thương

Hai ông bà dắt nhau ra tòa ly hôn. Ông tầm 55 tuổi, bà cũng ngoài 50 rồi. Họ có với nhau hai mặt con đủ trai gái, đứa con gái út cũng vừa lập gia thất xong.