Thánh thật

Về sau, khi chuyển công tác, có những khi ngồi đại tiệc, có người phục vụ đứng sau lưng, tôi vẫn không thể quên được cảm giác những bữa ăn đêm thời bao cấp. Nó ngon và sảng khoái vô cùng.