Bắc Giang: Tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tự Lạn

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) Nguyễn Văn Phương vừa tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử tại xã Tự Lạn.