"Cắt rừng" về nước để trốn cách ly 

Dịch diễn biến phức tạp, không có việc làm, Thắng muốn về nước nhưng không muốn phải cách ly nên "cắt rừng" nhập cảnh trái phép.