Gốm Đất Việt -  xây dựng bản sắc thương hiệu và giá trị nhân văn

“Tận dụng đất cứng làm nguyên liệu trong vật liệu xây dựng” do TS. Nguyễn Quang Mâu và cộng sự được nghiên cứu và áp dụng tại công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt đã gây ấn tượng mạnh trước hội đồng giám khảo giải thưởng Vifotec 2020.