Phó Thủ tướng Thường trực: Điều tra làm rõ có ai chống lưng cho xe quá tải hay không?

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị sơ kết quý I của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sáng 9/4.