Nắng cuối thu

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp. Nguồn: Internet. Trong gia đình, chị Hằng tôi là thứ hai. Chị rất hiền, càng lớn chị càng hiền thục. Chẳng bù cho lúc còn bé, chị bày đủ các kiểu trò...