Hà Giang: Quang Bình phòng chống dịch hiệu quả, học sinh đến trường học trực tiếp

Huyện Quang Bình nói riêng và tỉnh hà Giang nói chung đều chống dịch CoVid 19 hiệu quả, nhiều ngày nay không có ca dương tính trong công đồng. Các trường học trên địa bàn huyện Quang Bình đồng loạt tổ chức dạy học cho học sinh (HS) bằng hình thức trực tiếp.