Tuyên Quang: Tục lấy tên con đầu lòng để gọi tên cha, mẹ của người Tày

Trải qua thời gian, dù xã hội có thay đổi, dù cuộc sống ngày càng phát triển nhưng nhiều nét đẹp cổ truyền vẫn được đồng bào Tày tại Tuyên Quang gìn giữ và truyền lại đến đời sau.