Việt Nam diễn nghĩa – Tập II (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 27)

 Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập II của PGS TS Cao Văn Liên.
dbl12-su-quan-1637458679.png
Ngô Xương Xí là sứ quâm cuối cùng quy hàng Đinh Bộ Lĩnh. Nguồn: Internet.

Kỳ 27.

Đinh Bộ Lĩnh và các tướng Hoa Lư bàng hoàng, bỗng như sực tỉnh vội chắp tay thi lễ:

- Xin chào đại tiểu thư Dương Vân Nga.

Dương Tam Kha nói:

- Đây là Nga nhi, ái nữ của lão phu. Nga nhi này, đây là Vạn Thắng Vương Đinh chúa công, chủ soái quân Hoa Lư, tiếng tăm vang dội.

Dương Vân Nga ngẩng nhìn Đinh Bộ Lĩnh, quả là khôi ngô tuấn tú, còn trẻ mà tài năng đã vang lừng thiên hạ, có khí phách đế vương, liền nói:

- Xin chào Đinh chúa công, thần thiếp nghe danh chúa công như sấm bên tai, nay mới vinh hạnh được gặp.

Đinh Bộ Lĩnh đáp lễ:

- Đa tạ tiểu thư, mạt tướng từ lâu nghe danh tiểu thư, nay cũng hân hạnh được hội ngộ.

Dương Tam Kha nói tiếp:

- Nga nhi này, còn đây là tướng quân Lê Hoàn, người Thọ Xuân - Ái Châu ta, cũng là người nhà của chúng ta. Nga nhi có nhớ xưa thời niên thiếu Lê Hoàn từng ở nhà ta để ta dạy văn võ cho, sau này mới ra Hoa Lư theo Đinh Chúa công, cũng là một tướng nổi danh của quân Hoa Lư.        

Dương Vân Nga nhìn Lê Hoàn rất nhanh và lại cúi xuống, Lê Hoàn cũng nhìn Dương Vân Nga, bốn con mắt chạm nhau bối rối. Lê Hoàn chỉ biết rằng sau mấy năm xa cách, Dương Vân Nga đã lớn lên và ngày càng xinh đẹp. Đinh Bộ Lĩnh nói:

- Đa tạ Dương chúa công đã dạy dỗ cho mạt tướng một tướng quân tài ba như Lê tướng quân đây.

Dương Tam Kha nói với Dương Vân Nga:

- Nga Nhi này.

- Dạ, phụ thân.

- Gái lớn phải lấy chồng, nay con cũng đã lớn rồi, Đinh chúa công đây ngỏ lời muốn thương con, cùng con kết nghĩa phu thê, chẳng hay ý con thế nào?

Dương Vân Nga e lệ đáp:

- Dạ, cảm ơn Đinh chúa công, phận con thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thưa cha.

Đinh Bộ Lĩnh và các tướng Hoa Lư quá vui vẻ. Đinh Bộ Lĩnh chắp tay:

- Đa tạ nhạc phụ, đa tạ Dương tiểu thư đã chiếu cố, ta sẽ hết lòng vì thê tử của ta.

Dương Vân Nga cúi đầu lui vào trong.

Đinh Bộ Lĩnh cho người về Hoa Lư đón chú Đinh Thúc Dự và gia tộc họ Đinh, cho người về Bố Hải Khẩu đón Trần Minh Công, Trần Nương và gia tộc họ Trần. Dương Tam Kha cho người đón gia tộc họ Dương ở Giao Thủy, Câu Lậu, ở Tam Lỗ, Ái Châu và dòng họ Dương ở Dương Xá về dự lễ vu quy của Đinh Bộ Lĩnh và Dương Vân Nga. Tiệc rượu ở Tam Lỗ cho ba họ Dương, Đinh, Trần, cho các bạn bè, hào trưởng, quan lại suốt từ Ái Châu, Hoa Lư đến Bố Hải Khẩu, các tướng lĩnh 4 vạn quân Hoa Lư diễn ra tưng bừng suốt 3 ngày 3 đêm. Còn lễ thành hôn sẽ tiến hành ở Bố Hải Khẩu chờ sau khi Đinh Bộ Lĩnh thu phục sứ quân cuối cùng là Ngô Xương Xí, thiên hạ hoàn toàn thống nhất.

Sau lễ vu quy ở Tam Lỗ, Đinh Bộ Lĩnh tạm biệt Dương Tam Kha, tạm biệt Dương Vân Nga lên đường đến Bình Kiều đánh Ngô Xương Xí. Trước khi đi, Đinh Bộ Lĩnh đến chào Dương Tam Kha. Dương Tam Kha nói với Đinh Bộ Lĩnh:

- Ngô Xương Xí loanh quanh cuối cùng lại là cháu của Đinh chúa công vì nó gọi Dương Vân Nga là bác, Ngô Xương Ngập, cha nó gọi Dương Vân Nga là chị con ông bác, Ngô Xương Xí còn là cháu ngoại của Phạm Phòng Át hiện đã về với Trần Minh Công và với Đinh chúa công. Vả lại, nó lại là anh ruột của Thiền sư Ngô Chân Lưu đang phụ trách các chùa chiền của Đinh Chúa công. Chuyến đi này Đinh chúa công nên cho nó quy hàng thì hay biết mấy.

Đinh Bộ Lĩnh nói:

- Đa tạ nhạc phụ dạy bảo, con đã có ý định cho Ngô Xương Xí quy hàng, chỉ không biết là ý của sứ quân đó như thế nào?

- Chắc là nó đồng ý quy hàng vì sau những chiến thắng của Đinh chúa công khắp miền Cổ Loa, Phong Châu, Vũ Ninh, Đằng Châu, uy lực của chúa công đã chấn động cả thiên hạ. Lực nó có bao nhiêu mà dám châu chấu chọi xe. Đây là phong thư ta viết cho nó. Đinh chúa công cứ đưa cho nó thì nó tất hàng.

- Đa tạ nhạc phụ, con xin cáo biệt.

Rồi Đinh Bộ Lĩnh dẫn các tướng lĩnh và 4 vạn quân đi về hướng Tây đến Bình Kiều. Đến nơi Đinh Bộ Lĩnh cho quân tràn lên chiếm núi Cửu Noãn bao vây thành Bình Kiều của Ngô Xương Xí. Ngô Xương Xí đứng trên thành quan sát núi Cửu Noãn thấy hằng hà sa số quân đội và tướng lĩnh, vũ khí sáng lòa, cờ vàng rợp trời đất, cả sợ nói với các tùy tướng:

- Đinh Bộ Lĩnh đã tiêu diệt và hàng phục được 10 sứ quân, kể cả những sứ quân hùng mạnh nhất, ta chỉ có hơn 2 vạn quân biết làm sao đây.

Phạm Man nói:

- Chúa công nên hàng thì hơn.

Ngô Xương Xí nói:

- Nhưng hàng mà nó vẫn chém đầu thì hàng làm gì, thà liều chết còn hơn.

Đang còn phân vân thì một tùy tướng vào báo:

- Bẩm vương gia, có thư của Dương Tam Kha và thư của Đinh Bộ Lĩnh gửi Vương gia.

- Ngô Xương Xí giở thư đọc. Dương Tam Kha viết: “Đinh chúa công hành quân lên Bình Kiều đã nghé vào thăm ông và đã thành hôn với bác của cháu là Dương Vân Nga. Như vậy, Đinh chúa công cũng là bác của cháu, là người một nhà. Ông khuyên cháu nên về với Đinh chúa công. Ông Ngoại cháu là Phạm phòng Át, em cháu là Ngô Xương Tý, tức Ngô Chân Lưu, rồi anh em họ cháu ở Đường Lâm là Ngô Nhật Khánh cũng đã quy thuận. Cháu cũng nên quy thuận để hưởng phúc lộc lâu dài. Đây là tâm huyết thư của ông- Dương Tam Kha.”

Ngô Xương Xí lại đọc thư của Đinh Bộ Lĩnh. Thư viết: “Kính gửi chúa công Ngô Xương Vương, từ lâu mạt tướng đã coi chúa công là người trong nhà. Nay quả nhiên là như thế. Vừa rồi qua Tam Lỗ, được sự thương tình của Chúa công Dương Tam Kha, mạt tướng đã thành con rể của Dương chúa công. Nay nếu như Ngô chúa công về với mạt tướng thì một nhà xum họp, vui vẻ biết bao, hưởng phúc lâu dài. Nếu chúa công ưng thuận thì cắm cờ trắng lên thành làm tín hiệu, mở cổng thành và chúa công cùng quân đội tay không đi ra ngoài, mạt tướng sẽ nghênh đón. Nay kính Thư, Đinh Bộ Lĩnh”.

Ngô Xương Xí nói:

- Thôi đành về với Đinh Bộ Lĩnh vậy.

Rồi ra lệnh cắm cờ trắng lên thành Bình Kiều, mở toang cổng thành. Ngô Xương Xí và Phạm Man cùng các tùy tướng cưỡi ngựa đi ra ngoài, theo sau là 1 vạn quân tay không khí giới. Đinh Bộ Lĩnh cùng các tùy tướng rời núi Cửu Noãn, cưỡi ngựa đi lại gần thành Bình Kiều, khi gần nhau, Ngô Xương Xí, Phạm Man cùng các tùy tướng xuống ngựa. Đinh Bộ Lĩnh cùng các tùy tướng cũng xuống ngựa. Ngô Xương Xí, Phạm Man và các tùy tướng chắp tay thi lễ:

- Kính chào Đinh chúa công, nghe đại danh đã lâu nay mới được gặp mặt, hân hạnh.

Đinh Bộ Lĩnh và các tướng chắp tay:

- Kính chào Ngô chúa công và Phạm tướng quân, chúng ta là người một nhà, miễn lễ. Hôm nay nếu theo thứ tự gia đình, Ngô chúa công phải gọi ta là bác,ha!ha!ha!

Các tướng hai bên cười vui vẻ. Bỗng có tiếng nói:

- Đệ chào Phạm đại huynh.

Phạm Man nhìn ra thì đó là em trai Phạm Hạp, từng theo Phạm Bạch Hổ về với Đinh Bộ Lĩnh năm 966. Phạm Man hỏi:

- Đệ cũng về với Đinh chúa công rồi à.

- Đệ về với Đinh Chúa công cùng huynh Phạm Bạch Hổ được gần 2 năm rồi.

Đinh Bộ Lĩnh chắp tay thi lễ với Phạm Man:

- Chào Phạm tướng quân. Đa tạ Phạm tướng quân đã cho mạt tướng một tướng quân kiệt xuất trong quân đội Hoa Lư. May có Ngô Xương Vương sáng suốt, suýt nữa toàn người nhà đánh nhau.

- Ha! ha! ha!

Các tướng lại cười vui vẻ.

(Còn nữa)

CVL