Vĩnh Phúc: Văn bản mới về thủ tục chia, tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Anh Tú

09/11/2021 12:50

Sau thời gian rà soát các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tình trạng đầu cơ gây “sốt đất ảo” trên địa bàn, ngày 8/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã ra văn bản số 3558/STNMT-TTr chỉ đạo để các Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh thực hiện.

dat-vinh-phuc-1636436951.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện như sau: Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới cho cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện chuyển nhượng, tặng cho,…. quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12, Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (được sửa đổi tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016).

Trường hợp người sử dụng đất (là hộ gia đình, cá nhân) có nhu cầu chia tách một phần diện tích đất nông nghiệp của thửa đất để hình thành thửa đất mới và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất giao thông, để bố trí làm đường đi chung cho các thửa đất phía bên trong) được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013).

Cùng với đó, Sở TN&MT Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các vướng mắc, tồn tại (nếu có) liên quan đến việc chia tách thửa đất khi triển khai các văn bản đã chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định.

Văn bản số 3558 ngày 8/11 của Sở TN&MT Vĩnh Phúc sẽ thay thế các văn bản: Công văn số 1161/STNMT-QLĐĐ ngày 28/4/2021 và Công văn số 1588/STNMT-TTr ngày 07/6/2021, Công văn số 3243/STNMT-TTr ngày 14/10/2021, Công văn số 2377/STNMT-TTr ngày 15/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Văn bản mới về thủ tục chia, tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn