Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5-6%

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

07/12/2021 15:51

Từ ngày 07-10/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm thảo luận về hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện vốn đầu tư công; dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp cũng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 trong điều kiện đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT - XH; kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng thời điểm nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và hạn chế thấp nhất sự tác động đến phát triển KT - XH của tỉnh. 

 

2a-cac-dai-bieu-tham-du-ky-hop-1638867226.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các cấp, các ngành, sự đồng tình, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT - XH của tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,0%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (khoảng 3 - 3,5%). Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020; Sản xuất nông, lâm và thủy sản đạt 3,1%; Giá trị xuất khẩu đạt 1,680 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2020; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 22.610 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt; thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT - XH; đồng thời, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về an sinh xã hội. Cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ, toàn diện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

    

1a-quang-canh-ky-hop-1638867264.jpg
Bà Bùi Thì Quỳnh Vân, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ hợp

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động nhiều mặt đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. GRDP năm 2021 tuy tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng âm. Sản xuất công nghiệp mặc dù duy trì được sự phát triển nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác động của dịch bệnh và giá cả thị trường. Chất lượng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở một số mặt còn hạn chế. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng cao so với cùng kỳ. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là về quy hoạch, đất đai. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; việc chấp hành, thực thi công vụ chưa thực sự quyết liệt...

 

6a-ong-tran-hoang-tuan-pct-tt-ubnd-tinh-trinh-bay-bao-cao-1638867264.jpg
Ông Trần Hoàng Tuấn, PCT TT UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp

Bước sang năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục. Chấn chỉnh quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

 

xuat-khau-cau-truc-qua-cang-chuyen-dung-cua-doosan-vina-kkt-dung-quat-nsna-nguyen-dang-lam-1638867301.jpg
Xuất khẩu cẩu trục tại của Công ty Doosan Vina tại KKT Dung Quất

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khoảng 5-6%; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD; Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64-65%, trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36-37% GRDP; Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5-6%; Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29.000-31.000 tỷ đồng; Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%…

Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 27 nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm