Thanh Hóa: Xin chủ trương Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục tại thôn Mỹ Lộc,  xã Định Tiến (Yên Định)

Vũ Xuân Bân

17/01/2023 10:38

Theo dõi trên

Ngảy 5/1/2023, UBND huyện Yên Định đã có Tờ trình Số: 01/TTr-UBND kính gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục tại làng Mỹ Lộc, xã Định Tiến mà dân địa phương quen gọi là "Nghè làng Mỹ Lộc".

 

phoi-canh-2-d-nghe-lang-my-loc-1673925070.jpg

Phối cảnh 3D Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục tại thôn Mỹ Lộc, xã Định Tiến (Yên Định) mà dân địa phương quen gọi là "Nghè làng Mỹ Lộc" sẽ được khôi phục theo Tờ trình UBND tỉnh Thanh Hóa.

 


Căn cứ Luật Di sản văn hóa và các căn cứ pháp luật liên quan, UBND huyện Yên Định đã  kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chấp thuận chủ trương tu bổ tôn tạo đối với Di tích Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục tại thôn  Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Yên Định. Dự kiến mức đầu tư: 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm triệu đồng). Nguồn vốn đầu tư: Xã hội hóa và vốn huy động hợp pháp khác. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà chính và các hạng mục phụ trợ cổng, tường rào, sân đường, cây xanh cảnh quan và ao. Thời gian thực hiện: trong 02 năm (năm 2023-2024).

nghe-my-loc-1673925526.jpg

Tác giả bài viết (bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng ông từ Nguyễn Văn Viện (bên phải) trông coi nghè thôn Mỹ Lộc dựng tạm trên nền nghè cũ, mái thấm dột có nguy cơ đổ sụp. Ảnh chụp ngày 1/4/2019 âm lịch..

 


Di tích Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 98/QĐ-VHTT, ngày 23/3/1999 của Giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Thanh Hóa. Tọa lạc tại thôn Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục là người có công lao với dân với nước, giúp hai triều Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông trở nên thịnh trị khang túc. Đền thờ là nơi thờ cúng, tưởng nhớ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và tổ chức lễ hội của nhân dân địa phương, góp phần vào việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ, hình thành và phát triển chuỗi các giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, thúc đẩy việc gìn giữ và quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, là điểm đến với du khách trong và ngoài tỉnh
Trải qua biến cố của lịch sử, di tích không còn nguyên vẹn, đã bị phá  hủy trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, nhưng phần nền móng của ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ Đông hải đại vương Nguyễn Phục là hết sức cấp thiết, đáp ứng mong đợi và nguyện vọng của toàn thể nhân dân địa phương về việc bảo tồn Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh.

wp-20190603-07-59-30-pro-1673925318.jpg
 

wp-20190603-07-58-45-pro-1673925356.jpg

Dấu tích các bậc đá lên  Đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục tại thôn Mỹ Lộc, xã Định Tiến (Yên Định) cùng vật liệu xây dựng còn lại mà dân địa phương còn gọi là "Nghè làng Mỹ Lộc" .

 


Diện tích khuôn viên của Di tích được bảo vệ bằng hình thức bao tường rào một phần. Hiện tại tường rào, cổng đã xuống cấp, rêu mốc, bong lớp trát, không còn khả năng chịu lực. Hiện tại toàn bộ khuôn viên di tích đang là nền đất, chưa được trang trí cảnh quan, trồng cây xanh. Ao của di tích đã bị lấp.
Trong Tờ trình nói trên nêu rõ đề xuất phương án tu bổ:
Giải pháp kiến trúc, thiết kế kỹ thuật thi công Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục, thôn Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Yên Định được lập trên cơ sở phục hồi dựa trên nền móng cũ của Đền và tham khảo trí nhớ của các cụ cao niên trong làng hiện còn sống, đảm bảo khôi phục trên 90% như nguyên bản. Nội dung thiết kế, tuân thủ các quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TTBVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
UBND huyện Yên Định kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương trùng tu tôn tạo đối với Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Đông hải Đại vương Nguyễn Phục, thôn Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Yên Định nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện.

 Theo Hương ước cổ của làng Mỹ Lộc do TS Cung Khắc Lược (Viện nghiên cứu Hán Nôm) dịch từ chữ Nho sang tiếng Việt, thì nghè làng Mỹ Lộc có vào thời Vua Thiệu Trị 7 (1847), cách nay 176 năm

Theo Bách khoa toàn thư  (vi.wikipedia.org): Đông Hải Đại Vương (chữ Hán: 東海大王) hay Nguyễn Phục (阮復) hay còn gọi Phục Công (復公) hiệu là Tùng Giang tiên sinh (松江先生) là một vị quan thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông quê Thôn Đông, xã Đoàn Tùng (sau đổi là Đoàn Lâm), huyện Trường Tân, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay là Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Đời vua Lê Nhân Tông, niên hiệu Thái Hòa 11 (năm 1453), ông thi đậu Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng Giáp), khoa Quý Dậu, năm 20 tuổi, được vua phong chức quan Hàn lâm kiêm Vương phó (thầy dạy học cho các vương tử). Vốn thông minh, tài đối đáp, ông được vua Lê Thánh Tông giao cho ba lần đi sứ nhà Minh. 

Khi làm quan ông dốc lòng vì công việc, dù ở cương vị Đô lý tự khanh tra xét các vụ kiện, Vương phó, tham nghị binh chính hay Quan ty cẩm y vệ, cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các quan trong triều kính trọng, nể phục.