Trăm năm hến Huế còn đây

Có lẽ không còn ai lạ gì với món cơm hến Huế, nhưng muốn ăn đủ các món có dinh líu đến “con hến” thì phải mất thời gian và cả chịu khó đi nữa...