Cá ngần

Quê tôi ở vùng triều của hai con sông Thái Bình và Kinh Thầy có nguồn nước thích hợp để cá ngần sinh sống. Nhớ ngày xưa vào độ tháng năm, tháng sáu khi có lũ tiểu mãn ở đầu nguồn đổ về, nước sông dâng cao lên cả bãi soi.