Trộm chữ !

Các cụ sính chữ nhiều bằng cấp hay gọi lũ trộm cắp chữ nghĩa người khác là Đạo Văn nghe sang trọng quá . Nhà cháu cứ gọi là đám Trộm Chữ cho dễ hiểu như trộm chó, trộm gà ở nhà quê