Hội họa Việt và bài toán giữ giá

Mới đây, câu chuyện bức tranh "Chân dung cô Phương" của cố họa sĩ Mai Trung Thứ được bán với giá kỷ lục 3,1 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong (Hồng Kông, Trung Quốc) đã làm xôn xao giới hội họa Việt Nam. Việc tranh của các tác giả Việt ngày càng được chú ý cho thấy tiềm năng của thị trường, nhưng đồng thời cũng cho thấy đòi hỏi từ thực tế: Làm thế nào để “giữ giá” cho hội họa Việt?