Hà Nội cần từ bỏ ý định đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trở lại trường

Với tình hình như vậy, cần để học sinh tiếp tục học trực tuyến. Qua gần một học kỳ của niên học mới, các em đã dần quen với phương thức học mới, khả dĩ đáp ứng được yêu cầu học tập.