Nhớ mãi món mắm ở quê nhà...

Lần đó, má kêu tôi đi theo về ngoại. Tôi vui mừng chạy nhanh xuống chiếc đò chèo, chiếm chỗ ngồi bên mạn thuyền. Tôi thích thú thả tay xuống nước cho những giọt nước bắn tung tóe theo nhịp chèo. Lần nghịch nước này không thấy má rầy rà. Má lặng lẽ nhìn về xa xăm...