Bão

Theo truyền thuyết, hàng năm, cứ đến tháng Bảy, tháng Tám âm lịch, Thuỷ Tinh nhớ mối thù xưa lại dâng nước, hô mưa gọi gió đánh Sơn Tinh, gây ra hiện tượng mưa bão, lũ lụt ở vùng đồng bằng Sông Hồng - Bắc Bộ nước ta.