Thủ tướng: Năm học mới phải đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiêm vaccine. Học sinh tiêm đủ 2 mũi kèm biện pháp 5K có thể đi học bình thường như nhiều nước trên thế giới.