Bắc Giang khen thưởng tập thể và cá nhân của tỉnh đã tích cực trong công tác phòng chống dịch covid-19

Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 19/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 24 cá nhân của tỉnh đã tích cực đóng góp trong công tác Phòng chống dịch Covid.19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang