Ngày của cha - Người đi săn trong cánh rừng cổ tích!

Khi gia đình tôi đi sơ tán những năm chiến tranh 1964- 1965, chúng tôi từng sống ở cạnh một cánh rừng già rất đẹp. Đó là nơi ở và nơi làm việc ngay trong cơ quan sơ tán do cha tôi làm thủ trưởng – Trụ sở Ty Giáo dục. Chính ở nơi sơ tán ấy, giữa một cánh rừng già rất đẹp và hàng ngày tôi được nghe ríu ran những tiếng chim rừng hót vang mỗi sớm mai.