Tuyên Quang: Đền Mẫu Thượng - Nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng

Đền Thượng hay đền Mẫu Thượng thuộc xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền cổ linh thiêng nhất xứ Tuyên nằm dọc sông Lô. Với giá trị về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, ngôi đền là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, thăm quan du lịch của cộng đồng các dân tộc Tuyên Quang và du khách thập phương.