Rượu ở Việt Nam có từ khi nào?

Rượu là thức uống có cồn, được lên men. Rượu có nhiều loại, rượu gạo, rượu nho, rượu nếp… Nguồn gốc về rượu có nhiều thuyết, nhưng tựu trung đều đoán định rượu có trước thời công nguyên rất lâu. Vậy ở Việt Nam, rượu có từ khi nào.