Nhà thơ Phương Hà và Hương bàn tay em

Sinh 1954 nhưng nhà thơ Phương Hà ngoài đời trẻ hơn tuổi rất nhiều. “Thơ bay trên dòng Face” là tập thơ mới nhất của anh. 102 bài, khá dày dặn. Đọc thơ Phương Hà thấy anh vừa hiện đại vừa truyền thống; vừa phá cách vừa bản sắc. Bằng chứng là tự do xen lẫn lục bát. Lục bát khá nhiều, khá nuột.