Hướng về Sài Gòn

Nhưng tôi tin rằng: Sài Gòn cùng với cả nước sẽ đứng vững và từng bước vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin rằng: Ngày mai trời lại sáng rực rỡ, em thơ lại tung tăng cắp sách đến trường, người dân lại bước vào cuộc sống bình thường.