Vĩnh Phúc: Phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 37.000 tỷ đồng

Tiến Dũng

02/12/2022 13:51

Theo dõi trên

Chiều 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc  Vũ Việt Văn đã thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023,. 

vinh-phuc-1669968317.jpg
Quang cảnh buổi hợp báo 

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tĩnh Vĩnh Phúc báo tin: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 11 tháng qua ước đạt 35.700 tỷ đồng, bằng 111,94% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2021. Trong tháng cuối năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu thu ngân sách thêm 1.300 tỷ đồng, nâng mức tổng thu ngân sách cả năm 2022 đạt trên 37.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, đan xen, Vĩnh Phúc đạt được kết quả nêu trên là sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kinh tế - xã hội năm 2022 của Vĩnh Phúc đã hồi phục khả quan, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tăng cao so với các năm gần đây. Các chế độ, chính sách xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững;  dự kiến 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 57của HĐND tỉnh..

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 của Vĩnh Phúc ước tăng 9,54% so với năm 2021, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn so với mức tăng bình quân chung cả nước và cao hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra, từ đó đưa tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2022 của tỉnh đạt gần 9%/năm (nằm trong top 10 địa phương có tăng trưởng cao nhất cả nước). Quy mô nền kinh tế  ước đạt trên 165,5 nghìn tỷ đồng (trong top 15 tỉnh có quy mô cao nhất cả nước). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, tỷ trọng khu vực công nghiệp   xây dựng chiếm khoảng 64,22%, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 29,2% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 6,58%. GRDP bình quân/người ước đạt khoảng 127,8 triệu đồng/người/năm; tiếp tục nằm trong top 10 địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo quyết liệt. Ước năm 2022, toàn tỉnh thu hút được 453 triệu USD vốn FDI, bằng 100,6% kế hoạch năm; thu hút vốn DDI dự kiến đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2021, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Lũy kế đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1.286 dự án, trong đó: 450 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,41 tỷ USD và 828 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 125 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Ước cả năm 2022 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.730 lao động, bằng 116,1% so với kế hoạch và tăng 4% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08% (giảm 0,43 điểm % so với năm 2021); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,65% dân số, vượt 1,65% so với kế hoạch. 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022 đã tạo thế cho Vĩnh Phúc bước sang năm 2023 sẽ tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển k inh tế - xã hội. Chú trọng phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 37.000 tỷ đồng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn