Cuộc chiến 50 năm nhìn lại (Kỳ 3)

Ngày 28/3: Cứ tưởng Bãi Hà phải là một bãi rộng gần bờ sông nhưng thực tế lại không phải. Vẫn chỉ là một khu vực rộng bát ngát với nhiều cây cối chỗ rậm chỗ thưa.