Kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7): Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa “đồng bào” - Nét đẹp nhân văn của người Việt

Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường bất khuất, thủy chung, nhân hậu đã đem cả máu xương, công sức, của cải của mình để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước.