Kiên Giang: Tết Quân - Dân thắm tình nghĩa quân với dân như cá với nước

Với chủ đề "Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện An Biên chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình quân – dân mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022.