Rau tập tàng

Tập tàng là tên gọi dân gian của nhiều loại rau dại mọc hoang dã mà con người có thể sử dụng làm rau ăn hàng ngày như: Rau thài lài, rau dệu, rau muối, tầm bóp, rền cơm…