Chợ tình Khâu Vai

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ "Chợ tỉnh Khâu Vai".