Đi chài mồi!

Cám chà rang lên thơm nức mũi, tôi trút ra cái thau nhôm, vai một bên vác cái chài, một bên vác cái đụt đi vô vườn chuẩn bị chiến đấu.