Văn hóa dân gian ứng dụng- Kỳ một

TS Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian ứng dụng, có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân tộc. Ông đã có mười đầu sách, công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển giới thiệu tới độc giả công trình nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng của ông, dày 324 trang khổ A4. Tạp chí sẽ đăng nhiều kỳ liên tục 24 kỳ để bạn đọc tiện theo dõi.